La ciència ficció, desaprofitada a l’ensenyament

Un estudi de la Universitat de València assegura que la ciència ficció, i sobretot el cinema, té molt bona acollida per part dels alumnes de secundària i els professors ho valoren positivament per motivar l’interès per les ciències. No obstant això, de 31 llibres de text analitzats, només nou fan alguna referència al cinema de ciència ficció com a recurs didàctic.

Descobreixo aquesta curiosa notícia a través de la Societat Catalana de Ciència Ficció. Penso que el llistat de llibres es queda curt, que fan referència al mainstream de la CF. Després em pregunto, ¿si s’aprengués a través de la ciència ficció, en funció del subgènere s’ensenyaria «la mateixa ciència»? És a dir, aprendríem el mateix amb Sterling i Stephenson que amb Huxley o  Philip K. Dick?

Leave a Comment