Internet no serà la nova televisió

El que volen és el control. Així titulaven els de l’Open Rights Group un post on expliquen les idees que la conservadora Claire Perry (defensora del bloqueig d’internet) exposava de manera pública a Radio 4

La tesi de Perry, sota l’amenaça de la pornografia infantil (amb l’excusa de) sentenciava que : «Internet ha de ser regulat igual que tots els mitjans de comunicació»

“I think the time is coming when the Internet should not be treated differently from any other form of media. We don’t accept it with any other media, with telly, or mobile phones, or anything else. Why should the Internet be any different?”

_____________________________________________________________________

“Crec que està arribant  l’hora que Internet no ha de ser entès de manera diferent a qualsevol altre tipus de mitjà. Nosaltres no ho acceptem amb altres mitjans, amb la tele, o telèfons mòbils, o qualsevol altra cosa. Per què Internet és diferent? “

Tradueixo  («freestyle»)  el que considero més rellevant de la reflexió:

Internet no és un mitjà de difusió, però els polítics el volen tractar com a tal. Els polítics volen saber qui són els emissors – els que publiquen- per després demanar-los que actuïn d’acord amb els suposats interessos d’una audiència passiva.

Però afortunadament, l’expressió a Internet és més semblant a la plaça del poble o fins i tot aun pub que a la televisió. I justament  això ens dóna un poder tremend, però no impedirà que els polítics intentin buscar l’interruptor d’apagada quan troben alguna cosa que no els agrada.

Pot semblar descontextualitzat comentar els plans d’una Tory. Però si la censura s’exporta, la lluita també!  ¡Pásalo!

1 thought on “Internet no serà la nova televisió

Leave a Comment