Emprenedoria V.S Innovació

Avui té lloc a Girona la III Edició del Fòrum Impulsa, organitzat per la Fundació Príncep de Girona… Un acte elitista que sota el paraigua de l’innovació reuneix talent jove, per estimular l’emprenedoria.

Fa molt de temps que la paraula emprenedoria s’ha devaluat (no l’artesanal), o si més no ha perdut força – en banalitzar-se mediatitzar-se- però sobretot s’ha demostrat que emprenedoria no forçosament va lligada a innovació ( i encara menys a la innovació disruptiva).

I és que sóc crític amb aquest esdeveniment per diferents motius, primer perquè l’acte posa l’accent en el talent jove, però està organitzat per institucions que són de tot menys joves, més aviat són grans poders tradicionals com La Casa Reial o  La Caixa. A més a més, tot i veure alguns ponents interessants com David Richer de Worldreader (ex microsoft….), en cap de les 3 edicions s’ha donat protagonisme a projectes basats en el software lliure o el procomú, s’ha premiat projectes de cloudcomputing com eyeOS enlloc del Wikispead… Suposo que són maneres diferents d’entendre la vida…  Tecnologia per perpetuar el poder enlloc de subvertir-lo.

El que realment em dol, però, és veure com un cop més es redueix el poder transformador de la tecnologia, els joves amb talent presenten bàsicament aplicacions per a mòbils o start up’s, que està molt bé (per ells que en són els beneficiaris), però no comporten cap millora per a la comunitat, no són projectes amb dimensió social, encara que es programin annexos solidàris i cohesionadors.

Per això, més que mai, veig clarament el que apuntàven a Las Índias, en els debats sobre l’escola d’economia del compartir i teoria del comunal, quan deien el tema es salir del poder constrictor del H (índex H):

Lo revolucionario es impulsar la base intectual y de investigación pasando por delante, campo a campo, de la investigación universitaria. Ahí el motor y el atractivo fundamental ha de ser la ética hacker en su materialización en el trabajo científico partiendo, por ejemplo en Economía, de la libertad para recuperar de relatos alternativos. El medio: competir de un modo efectivo e inmisericorde por los investigadores con talento y pasión.

3 thoughts on “Emprenedoria V.S Innovació

Leave a Comment