Una proposta d’Urban OS, obert i participatiu

Fa mesos gràcies a en Bruno i en Jose vaig fer una petita entrevista sobre L’altre cara de les Ciutats Intel·ligents. Algunes de les qüestions més rellevants que van sortir, (a part de la seguretat) va ser sobre la creació d’estàndards de sistemes operatius urbans. Reprodueixo un fragment de l’entrevista al Jose.


P: Que suposaria la implementació de sistemes operatius urbans (Urban OS) estandaritzats? És a dir la utilització del mateix programa per «executar» diferents ciutats. En aquest sentit es considera que les ciutats tenen necessitats molt diferenciades o hi ha alguns elements que sempre poden gestionar-se de la mateixa manera? I Finalment, rere aquesta voluntat de crear un «estàndard» hi ha qui hi pot entreveure interessos corporatius…

R: És difícil resistir-se a la creació d’estàndards que permetin que el coneixement flueixi i es propagui. La veritable qüestió és si aquest Urban OS serà lliure i si hi haurà un estàndard. Si no és lliure no és acceptable per una ciutadania que vol ser lliure, però en el cas de que hi hagi un estàndars, qui gestionarà el seu manteniment, actualització i modernització? Si està excessivament burocratitzat o controlat per algun organisme (un determinat govern central o una determinada corporació) també pot plantejar problemes.

Allò ideal? El desenvolupament d’una taxonomia oberta i lliure que pugui ser reinterpretada per qualsevol i que serveixi per emmagatzemar dades de forma semàntica, de forma que qualsevol pugui fer un software que els interpreti. No és realment negatiu mentre utilitzar una determinada implementació no sigui normatiu, o mentre no s’hagi de pagar llicències o patents a una entitat privada per implementar el teu propi gestor. A més a més, seria un bon pas endavant de cares a la transparència de les administracions.

De moment sembla que la proposta de Smart Citizens (sensores ciudadanos), parteix d’una òptica oberta i participativa, per gestionar espais de manera colectiva: ciutats intel·ligents fetes per ciutadans intel·ligents. Si us interessa necessiten ajuda

Leave a Comment