De l’Apperheid struggle a la cultura de clip

Adaptació d’un article per el postgrau d’innovació en la creació de continguts audiovisuals (UOC)


En aquesta época de convergència algunes grans institucions de la xarxa com Youtube o museus com el Guggenheim s’afanyen a desenvolupar iniciatives amb l’afany d’investigar si els nous procesos de distribució afecten o influeixen en els processos creatius. Volen ser els primers en indexar les últimes novetats o els projectes més innovadors que sorgeixen de l’autoproducció o la creació independent. Iniciatives interessants per donar a conèixer aquestes produccions al gran públic que s’abasten del seu poder a la xarxa per adquirir notorietat. És precisament per això que les crítiques sorgides arran d’aquesta iniciativa apunten a que els esforços de les grans empreses es podrien destinar a estimular la creació independent en una línia més fructífera com la busca d’experiències d’interacció amb usuaris novedoses.

Read moreDe l’Apperheid struggle a la cultura de clip