Sobre la bibliografia bàsica enllaçada

Fa pocs dies un estrany personatge exiliat al Carib publicava un directori de bibliografia disponible en creative commons o entregada al domini public que encara avui (després de dies llegint entre línies i buscant conceptes i paraules clau) no he pogut assimilar (ni la magnitud de molts conceptes ni la seva profunditat). Una bibliografia alternativa a un pla docent que cada vegada és més qüestionable.

Tot i així, imitant aquest gest  que tant em servirà, i amb ànim de donar a conèixer una de les iniciatives interessants de la universitat adjunto un recull d’articles de Mediaciones,  el col·lectiu d’investigadors de la UOC dedicats a l’estudi sociocultural d’internet les tecnologies digitals i els new media. Ja que els apunts de la UOC no estan disponibles per a ser distribuits lliurement aprofitem-ne almenys aquestes publicacions. (Com a punt negatiu la selecció de clàssics – llibres – no estan disponibles).

Leave a Comment