«Si Facebook fos un país…» (sic)

«Si facebook fos un país, seria el tercer més poblat del planeta» (3/24). Uau…

Llegir això és ridícul, a més de fals. Com es pot concebre Facebook com un país?, és més: Com es pot considerar Facebook, una comunitat?

Fa gràcia la mirada nacionalista, territorialitzant la xarxa, parlant de països al ciberespai, ¿però quina identitat compateixen els usuaris de Facebook?

Pierre Levy,  es preguntava – en relació a les identitats col·lectives- «quan podem parlar d’un nosaltres justament»?  Perquè si considerem que els usuaris de Facebook constitueixen una comunitat, també ho haurien de ser tots els usuaris que tenen mòbil, o que utilitzen qualsevol altra eina, (que en el cas de Facebook és recentralitzadora).

PS: «Facebook és la xarxa social més utilitzada a la majoria de països del món» (sic), una xarxa social? Sí?, de  debó? O simplement un llibre de cares?

Leave a Comment