Ciberia

Després d’experimentar una estona amb Ciberia, desenvolupat per DU i els indianos per a Ciberpunk, m’adono que les eines amb les que treballem condicionen els projectes que volem desenvolupar més del que ens pensem. No és res nou: «Darrera tota arquitectura informacional s’amaga una estructura de poder» però Ciberia és un agregador de blocs que convida a imaginar projectes amb un fort component social, potser per això està estretament relacionada amb el ciberactivisme. Aquesta nova eina sumada a les preocupacions per millorar la vida la comunitat i els projectes d’alfabetització digital es perfila com l’adecuada per intentar generar un procés de deliberació massiu. Prèvi (i tant necessari) a qualsevol altre acció.

2 thoughts on “Ciberia

Leave a Comment