Feevy al bloc i un agregador de miniposts

Estic acabant d’ajustar el feevy al bloc. Ara tots els miniposts aniran a sick feeds (la idea es comprar un domini quan siguem més), un agregador de posts basat en la Red de Miniposts Distribuída de Las Índias. A poc a poc cal anar organitzant els pensaments: al bloc societat xarxa i apunts sobre nòmades i pirates, a sick feeds els pensaments dispersos o miniposts i a districte indústria (encara en procés) audiovisuals, nous formats, crossmedia, transmedia i indústria a Girona. A poc a poc, anar fent xarxa.

Leave a Comment