DIY / DIWO: La Lúpin, el ToyLab i el Flexible

Després d’algunes reunions (informals) amb els nois d’Unixono a Bahía Blanca he descobert diferents projectes sorgits a l’Argentina que tenen punts en comú : l’experimentació, l’apropiació de la tecnologia, la “democratizació del coneixement”… i sobretot que es basen en el DIY o el DIWO (Do It With Others)…. Hacking o bricolatge per a l’autoaprenentatge…

La primera referència va ser la revista Lúpin, ja me n’havia parlat el Neuén, una revistucha de historietas sorgida a Buenos Aires a mitjans dels 60, on a més de l’humor, es va popularitzar pel seu contingut de divulgació científica i tècnic. Especialment pels plànols per fabricar objectes voladors i construir sistemes electrònics. Molts dels enginyers que he conegut van començar a experimentar i a soldar seguint els models que apareixien a la Lúpin, i avui encara molts blocs recullen gran part dels plànols publicats.

Muchos hombres que fueron niños en ese período, no se perdían la revista ni sus suplementos que se agotaban muy rápidamente (hay quienes todavía conservan y atesoran su colección). Para muchos de ellos, fue el descubrimiento de sus vocaciones y posteriores oficios y profesiones. Los planos y las indicaciones eran suficientemente claros como para que los chicos pudieran construir estos maravillosos objetos, los pusieran en funcionamiento, y pudieran jugar con ellos, constituyéndose en preciosos y preciados objetos lúdicos.

La Lúpin (que em va fer pensar en el proyecto autodidacta d’Ivan Lasso) representava la ruptura del monopoli del coneixement per part d’institucions educatives hermètiques com escoles o universitats i alimentava la creativitat i la curiositat. A mes a més ha estat la llavor de projectes com el de l’Adrián, el Proyecto Ícaro: Enseñanza de robótica educativa con software libre:

ICARO es un software desarrollado con la intención de acercar de una manera trasparente al usuario los fundamentos de la programación (iteraciones, repeticiones, recursividad, etc) aplicados a un contexto físico como puede ser un robot o cualquier sistema de automatización. Para ver los contenidos de forma ordenada, lo mejor es fijarse en las etiquetas donde se irá colocando la información de tutoriales, hardware etc.

Aquesta ruptura, que gràcies a internet i la digitalizació s’ha consolidat, ha generat més projectes educatius fora del marc “institucional”, espais que s’obren al coneixement i s’adrecen a tothom – especialment als més petits – com el genial Laboratorio de Juguete de l’incansable Jorge Crowe o el Flexible lab  : Cienciamente flexibleeeeeeeeee!

Leave a Comment