Xarxes, societats i models d’organització

Una de les hipòtesis que més m’interessen dels primers capítols de La sociedad Red (Castells) és la idea que la superioritat històrica de les organitzacions verticals jeràrquiques (fluxos unidireccionals) sobre les xarxes, es devia a la limitació material i física de les organitzacions en xarxa. És a dir que si es superava el tamany o … Read moreXarxes, societats i models d’organització