Xarxes, societats i models d’organització

Una de les hipòtesis que més m’interessen dels primers capítols de La sociedad Red (Castells) és la idea que la superioritat històrica de les organitzacions verticals jeràrquiques (fluxos unidireccionals) sobre les xarxes, es devia a la limitació material i física de les organitzacions en xarxa. És a dir que si es superava el tamany o volum d’intercanvi en els procesos de comunicació l’estructura xarxa es debilitava i  era menys eficient que les estructures verticals de control. Aquesta limitació material, però, es superaria amb l’evolució de les tecnologies.

Read moreXarxes, societats i models d’organització

E-administració, orígens i corporacions

L’administració electrònica es projectava com una millora per a la vida dels ciutadans. Una eina per fer-nos més participatius en els processos de la ciutat, extenent-ne la gestió i facilitant-ne els tràmits, a la vegada que s’aconseguia un estalvi important en els recursos destinats a la gestió i organització de les nostres dades  (ja no seria necessari disposar de grans infraestrures d’atenció al públic ni de tant personal).  A la pràctica s’ha traduït en una millora important en les nostres vides, però també en un aspecte desconegut  del nostre dia a dia. Alguns experts alerten que la «transició» cap el model digital ha estat perniciosa ja que el focus no s’ha centrat en mantenir i garantir els drets civils (dels ciutadans) a la xarxa.

Read moreE-administració, orígens i corporacions