Criollitzar la tecnologia fins al canibalisme

Our technology ought to be the means of a universal cultural sharing, and we who «discovered» the rest of the world should be the most eager to share, learn, and integrate. Instead, from the outset, we have mistaken the invention and possession of this means as the self-evident sign of cultural superiority, and have at last made the technology itself (and the science on which it is based) a culture in its own right. Roszak, 1972

Un dels aspectes que s’ha tornat a posar sobre la taula en els fòrum de la UOC (en l’assignatura Ensenyar i Aprendre en línia) és que tot i l’acceptació de que les possibilitats de treballar en xarxa han significat un enriquiment en les tasques i en l’aprenentatge, cal superar les limitacions inicials en l’assoliment de les destreses necessàries per actuar de forma autònoma i eficient amb aquestes noves eines. Un cop més ha aparegut la qüestió de l’esquerda i els natius digitals.

Read moreCriollitzar la tecnologia fins al canibalisme

Entorns Personals d’Aprenentatge, prenent el control del sistema a través de la conversa

[…] no hay informaciones mejores que otras, el poder consiste en ficharlas todas, y después buscar conexiones

Umberto Eco, El pendulo de Focault

 

Els Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE) són artefactes tecnopedagògics a través dels quals els individus programen com integrar-se en diferents xarxes d’aprenentatge o comunitats de coneixement. La principal característica d’aquests sistemes autogestionats, és que els subjectes prenen el control en el procés d’aprenentatge sobre el ritme, els continguts i metodologies en base de com configurin les seves relacions amb el context.

Read moreEntorns Personals d’Aprenentatge, prenent el control del sistema a través de la conversa

Futur i tendències d’experiències educatives mediades a través de la tecnologia (en xarxa)

Cuando adquirimos el lenguaje, no aprendemos sólo a escuchar, sino también a hablar. Cuando aprendemos a leer, aprendemos también a escribir. Y según vamos entrando en una realidad cada vez más digital, debemos aprender no sólo a usar programas sino a hacerlos.  En el paisaje altamente programado que está emergiendo, o crearás el software o serás el software. Es realmente así de simple: programa, o serás programado. Elige lo primero, y accederás al panel de control de la civilización. Elige lo segundo, y probablemente sea la última elección real que hagas. Douglas Ruskoff

Tal i com defensava anteriorment, avui en dia, qualsevol modalitat d’aprenentatge mediada a través de la tecnologia implica la creació de xarxes, per això proposava una definició concominant d’e-aprenentatge (xarxes d’aprenentatge) on queda palès que la comunitat pren importància davant la figura obsoleta del professor, tal i com la coneixíem abans. S’imposa la interacció com a mecanisme per a generar coneixement i la comunitat com a eina per sistematitzar-lo. El Connectisme de Siemens i Downes, el Sharisme de Mao, la Inteligència Col·lectiva de Levy o la Cibernètica Pedagògica es projecten com les teories d’aprenentatge o paradigmes naturals en una era hipertecnològica.

Read moreFutur i tendències d’experiències educatives mediades a través de la tecnologia (en xarxa)

Harasim i les xarxes d’aprenentatge, l’ideal interactiu d’experiència educativa al S.XXI

Como dice  Herszberg citado en Juif y legrand (1988) la educación es un factor de evolución. Pues ha permitido que a través de esta se puedan aprovechar los conocimientos y usos de las herramientas más antiguas para el bien de la sociedad.

Y esta evolución, ha permitido la renovación del ser humano.

La introducció de tecnologia disruptiva en els diferents sistemes d’aprenentatge mediats, posen de manifest l’evolució de l’educació a distància o e-learning i la importància de la interacció per a generar coneixement. Alguns autors com Garrison, a més,  recorden que -a distància o no-  l’educació és un fenòmen estretament lligat a la bidireccionalitat, és a dir que el model professor > alumne, imperant a l’escola tradicional-industrial, es dóna per obsolet. I cada vegada sembla haver-hi més conscens en l’aposta per adaptar l’aprenentatge als nous paradigmes.

Read moreHarasim i les xarxes d’aprenentatge, l’ideal interactiu d’experiència educativa al S.XXI