Un projecte d’alfabetització digital

Des que vaig començar a interessar-me per internet i l’impacte de les TIC a la societat vaig adonar-me que un dels temes clau és l’alfabetització digital. En primer lloc perquè és el punt de partida per poder garantir una plena inclusió de totes les persones a la societat xarxa. I també perquè encara hi ha una gran majoria d’usuaris que utilitzen diferents eines sense plantejar-se si aquestes condicionen l’arquitectura de la seva comunicació, o sense plantejar-se com podrien millorar – realment – la vida del seu entorn a través de les noves tecnologies. És a dir tothom té Twitter i Facebook, però enlluernats pel dos-punt-zerisme, aquests usuaris no es qüestionen què implica o representa monopolitzar les seves comunicacions a les plataformes recentralitzadores. I com a conseqüència s’acaba reduïnt el poder transformador.

Read moreUn projecte d’alfabetització digital

L’esquerda digital: Exclusió i apropiació. La tecnologia com agent de canvi social

Quan es parla de l’esquerda digital (digital divide) es fa referència a la separació o no-conexió entre persones, comunitats, estats o països i el que es coneix com a Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i per extensió als processos i disponibilitat d’infraestructura, accessibilitat i sobretot habilitats per conectar-se a la xarxa.

Read moreL’esquerda digital: Exclusió i apropiació. La tecnologia com agent de canvi social

Projecte autodidacta

L’e-learning és una modalitat d’aprenentatge extremadament interessant, tal com apuntava el visionari Isaac Asimov. Actualment hi ha diferents formats i fins hi tot visions («escoles») d’aquest ensenyament digital,  que es serveix de noves tecnologies i reconeix el potencial de la xarxa.  Ivan Lasso és el reponsable d’aquest Projecte Autodidacta: Un espai dedicat a l’aprenentatge i … Read moreProjecte autodidacta