Prigogine, sobre la Complejidad

«Vamos de un mundo de certidumbres a un mundo de probabilidades. Debemos encontrar la vía estrecha entre un determinismo alienante y un Universo que estaría regido por el azar y por lo tanto sería inaccesible para nuestra razón. En un mundo donde ya no impera la certidumbre, restablecemos también la noción de valor. Sin duda en el siglo XXI veremos el desarrollo de una nueva noción de racionalidad donde razón no estará asociada a certidumbre y probabilidad a ignorancia. En este marco, la creatividad de la naturaleza y sobre todo, la del hombre, encuentran el lugar que les corresponde»

Ilya Prigogine

Leido en Ilya Prigogine, la belleza y el caos

Exploració de la Biomímesi com a estratègia d’innovació pel model·lat d’organitzacions

Després d’acabar el Màster en Internet i Societat de la Informació i el Coneixement de la UOC -IN3, comparteixo un article (també disponible al repositori de coneixement obert O2) on reflexiono sobre el terme Biomímesi (Biomimicry en l’anglès original, Benyus 1997), un concepte quasi filosòfic per a promoure la innovació sostenible bio-inspirada.

Una metodologia per a la innovació que s’ha aplicat amb èxit en camps com l’arquitectura, el disseny industrial o l’enginyeria, i que ara, a través de la Intel·ligència Artificial està essent explorada per altres disciplines de les ciències socials com el disseny organitzacional.

Aquesta investigació, contextualitza l’emergència d’una nova disciplina (Biomímesi Social), explorant-ne les visions del món subjacents, analitzant els exemples més significatius, i reflexionant sobre les seves actuals limitacions.

Download the PDF file .

 

Així doncs, aquest article representa un petit pas més per al desenvolupament d’una línia d’investigació transversal que estic duent a terme amb la col·laboració de diferents institucions com la UOC-IN3, el laboratori DHARMa UTN-FRM, CONICET i properament la Facultat de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de la UNSJ, per estudiar la cooperació i l’aprenentatge (artificial) col·laboratiu a través del model·lat de Sistemes Multi-Agent, en una investigació bio-inspirada centrada en indagar com es pot optimitzar el rendiment d’un sistema, quan aquest es veu obligat a operar en entorns dinàmics, complexos i amb un grau d’incertesa molt elevat.