Canvis en l’acció docent. El repte de la virtualitat en el marc de la Nova Escolaritat

A l’assignatura de la UOC Ensenyar i aprendre en ínia se’ns proposava reflexionar sobre la figura del docent, i els canvis en l’acció docent ara que s’han introduit elements tecnològics a les aules, i s’ha obert la possibilitat de virtualitzar un procés (el de l’aprenentatge) que fins ara s’havia produït estrictament cara a cara (fins que va aparèixer l’educació a distància). La hipòtesi que es presenta, a través de Barberà i Lidwin – Canvis en l’acció docent: de les classes presencials a les classes virtuals  sembla ser la més generalitzada, i és la que es correspon a una època de transició (cap a allò digital): presentar l’educació a distància com a complement de l’educació presencial, és a dir no com una alternativa, sinó com una nova dimensió innevitablement lligada al cara-cara.

Read moreCanvis en l’acció docent. El repte de la virtualitat en el marc de la Nova Escolaritat