15M i Filés: L’hora de la veritat?

Un dels debats que més he seguit durant aquests darrers mesos ha estat el que s’ha erigit al voltant del moviment del 15M: Al voltant de la seva estructura, organització, documents de mínims i naturalesa del moviment. Eren especialment interessants les crítiques que alguns van expressar des del principi, sobretot per les argumentacions que posaven … Read more15M i Filés: L’hora de la veritat?

E-administració, orígens i corporacions

L’administració electrònica es projectava com una millora per a la vida dels ciutadans. Una eina per fer-nos més participatius en els processos de la ciutat, extenent-ne la gestió i facilitant-ne els tràmits, a la vegada que s’aconseguia un estalvi important en els recursos destinats a la gestió i organització de les nostres dades  (ja no seria necessari disposar de grans infraestrures d’atenció al públic ni de tant personal).  A la pràctica s’ha traduït en una millora important en les nostres vides, però també en un aspecte desconegut  del nostre dia a dia. Alguns experts alerten que la «transició» cap el model digital ha estat perniciosa ja que el focus no s’ha centrat en mantenir i garantir els drets civils (dels ciutadans) a la xarxa.

Read moreE-administració, orígens i corporacions